ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับทุนพัฒนาบุคลากรและการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 2) ประเภททุนพัฒนาบัณฑิตศึกษา

09 สิงหาคม 2562   ประเภทข่าว : ข่าววิจัย/ทุนวิจัย    : 322 ครั้ง
ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
001_เอกสารแนบท้ายประกาศ วช.ฯ ทุนพัฒนาบัณฑิตศึกษา.pdf
002_คู่มือประกอบการยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย.docx
003_หนังสือรับรองการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา.docx
004_1หนังสือนำส่งจากสถาบันต้นสังกัด (กรณีหน่วยงานส่งเพียง 1 โครงการ).docx
004-2_หนังสือนำส่งจากสถาบันต้นสังกัด (กรณีหน่วยงานส่งมากกว่า 1 โครงการ).docx

****************************************************************************************************************************************************************ลิงก์เพิ่มเติม : https://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=2225
ไฟล์แนบ : คลิกดูไฟล์แนบ
แชร์ข่าวนี้บน facebook