ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงราม เรื่อง รายชื่อผู้ที่ผ่านการพิจารณาให้นำเสนอบทความวิจัยประเภทโปสเตอร์ (Poster Presentation)

24 กรกฏาคม 2559   ประเภทข่าว : ข่าวประชุมวิชาการ    : 802 ครั้ง


     ตามที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงราม กำหนดจัดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงราม ประจำปี พ.ศ. 2559 ในวันที่ 29 กรกฏาคม พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุมใหญ่ (Meeting Hall) อาคารหอสมุด อิเล็กทรอนิกส์  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงราม นั้น
     บัดนี้สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแจ้งรายชื่อผู้ที่ผ่านการพิจารณาให้นำเสนอบทความวิจัยประเภทโปสเตอร์ (Poster Presentation) และขอให้ท่านจัดทำผลงานวิจัยในรูปแบบโปสเตอร์เพื่อนำเสนอต่อไป โดยท่านสามารถนำโปสเตอร์มาติดตั้งได้ในวันที่ 28 กรกฏาคม พ.ศ. 2559 ตั้งแต่เวลา 13.00-16.00 น. ณ บริเวณหน้าห้องประชุมใหญ่ (Meeting Hall) อาคารหอสมุดอิเล็กทรอนิกส์  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงราม (ส่วนทะเลแก้ว)

ดูรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณา คลิก 
ไฟล์แนบ : คลิกดูไฟล์แนบ
แชร์ข่าวนี้บน facebook