ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) รับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 2)

09 สิงหาคม 2562   ประเภทข่าว : ข่าววิจัย/ทุนวิจัย    : 241 ครั้ง