ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเทคนิคการเขียนข้อเสนอวิจัยชุมชน จัดโดยคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ

05 สิงหาคม 2562   ประเภทข่าว : ข่าววิจัย/ทุนวิจัย    : 231 ครั้ง
โครงการอบรมเทคนิคการเขียนข้อเสนอวิจัยชุมชน จัดโดยคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
วันที่ 19-21 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมอุบลบุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
ค่าลงทะเบียน 4,500 บาท/คน รับสมัครตั้งแต่วันนนี้ถึงวันที่ 9 สิงหาคม 2562 ติดต่อสอบถาม อาจารย์กิตินันธ์ มากปรางค์ โทร. 0815953541

ลงทะเบียน  คลิก 
แชร์ข่าวนี้บน facebook