ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสารการประชุมชี้แจงระบบ แผน และแนวทางการจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 1-2 สิงหาคม 2562

03 สิงหาคม 2562   ประเภทข่าว : ข่าววิจัย/ทุนวิจัย    : 356 ครั้ง
          เมื่อวันที่ 1-2 สิงหาคม 2562 ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อิมแพค เมืองทองธานี กรุงเทพฯ  คณะผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริสุภา เอมหยวก และ ดร.เพียรพิณ ก่อวุฒิพงศ์ รองอธิการบดี  ได้เข้าร่วมการประชุมชี้แจงระบบ แผน และแนวทางการจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยมี ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ วัตถุประสงค์ เพื่อทำความเข้าใจและเตรียมพร้อมดำเนินงานการเสนอของบประมาณในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ต่อไป

ดาวน์โหลดเอกสาร
 - เอกสารการประชุมชี้แจงระบบ แผน และแนวทางการจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 1-2 สิงหาคม 2562
แชร์ข่าวนี้บน facebook