ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่วารสารและเชิญชวนส่งผลงานวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการเทคโนโลยีภาคใต้

15 กรกฏาคม 2562   ประเภทข่าว : ข่าววารสาร    : 310 ครั้ง
          ตามที่วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ ได้ดำเนินการจัดทำวารสารเทคโนโลยีภาคใต้ ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1  สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และเข้าสู่ฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI)  วิทยาลัยฯขอความิอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรที่สนใจส่งผลงานทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารเทคโนโลยีภาคใต้  สอบถามรายละเอียดได้ที่ https://www.tci-thaijo.org/index.php/journal_sct หรือที่ กองบรรณาธิการวารสาร โทร 075-770136-7 ต่อ 141 อีเมล journal.sct@gmail.comลิงก์เพิ่มเติม : https://www.tci-thaijo.org/index.php/journal_sct
แชร์ข่าวนี้บน facebook