ข่าวประชาสัมพันธ์

[ด่วน]แจ้งขอยกเลิกโครงการสัมมนา “Talent Mobility สัญจร 4 สถาบันภาคเหนือตอนล่าง”

12 กรกฏาคม 2562   ประเภทข่าว : ข่าววิจัย/ทุนวิจัย    : 251 ครั้ง
          [ด่วน]แจ้งขอยกเลิกโครงการสัมมนา “Talent Mobility สัญจร 4 สถาบันภาคเหนือตอนล่าง”
          โดยกองการวิจัยและนวัตกรรม งานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ขอยกเลิกโครงการสัมมนา “Talent Mobility สัญจร 4 สถาบันภาคเหนือตอนล่าง” ที่จะจัดขึ้น ในวันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2562  เวลา 13.00-16.00 น.  ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) หากมีรายละเอียดเพิ่มเติม สถาบันวิจัยและพัฒนาจะดำเนินการแจ้งให้อาจารย์ นักวิจัยได้ทราบอีกครั้ง 
 
 
ไฟล์แนบ : คลิกดูไฟล์แนบ
แชร์ข่าวนี้บน facebook