ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2 The 2nd MBUREC National Conference 2019 ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

11 มิถุนายน 2562   ประเภทข่าว : ข่าวประชุมวิชาการ    : 870 ครั้ง


ลิงก์เพิ่มเติม : http://www.rec.mbu.ac.th/index.php/2016-12-09-15-22-28/884-2-the-2nd-mburec-national-conference-2019
แชร์ข่าวนี้บน facebook