ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญส่งผลงานเข้าตีพิมพ์ในวารสารวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับออนไลน์

04 มิถุนายน 2562   ประเภทข่าว : ข่าววารสาร    : 629 ครั้ง
          ด้วย มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และกองบริหารงานวิจัย กำหนดจัดทำวารสารวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับออนไลน์ เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยสถาบันจากทั้งภายในและภายนอก ในการนี้มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และกองบริหารงานวิจัยจึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรผละผู้สนใจส่งต้นฉบับบทความวิจัย เพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารฯ โดยสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ http://irj.kku.ac.th/2019ลิงก์เพิ่มเติม : http://irj.kku.ac.th/2019
แชร์ข่าวนี้บน facebook