ข่าวประชาสัมพันธ์

เผยแพร่วารสาร มทร.อีสาน ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 12 ฉบับที่ 1

04 มิถุนายน 2562   ประเภทข่าว : ข่าววารสาร    : 329 ครั้ง
          ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้จัดทำวารสาร ได้จัดทำวารสาร มทร.อีสาน ซึ่งเป็นวารสารราย 4 เดือน มีวัตถุประสงค์เพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักวิจัย ทั้งภายในและภายนอก มหาวิทยาลัยฯ เพื่อให้บุคคลทั่วไปได้ทราบและนำไปใช้ประโยชน์นั้น ในการนี้ กองบรรณาธิการวารสารขอแจ้งการเผยแพร่วารสาร มทร.อีสาน ฉบับวิทยาศษสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน) ISSN 2672-9369 (Online) ทางเว็บไซต์  https://www.tci-thaijo.org/index.php/rmutijo/indexลิงก์เพิ่มเติม : https://www.tci-thaijo.org/index.php/rmutijo/index
แชร์ข่าวนี้บน facebook