ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมประชุมและส่งผลงานวิชาการนำเสนอในการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2562

18 พฤษภาคม 2562   ประเภทข่าว : ข่าวประชุมวิชาการ    : 422 ครั้ง
          ด้วยกรมสุขภาพจิต กำหนดจัดประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2562 เรื่อง "โลกเปลี่ยนไป : มิติใหม่สุขภาพจิต" ระหว่างวันที่ 24-26 กรกฏาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ จึงใคร่ขอเชิญชวนบุคลากรที่สนใจส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการดังกล่าว โดยสามารถส่งผลงานและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://aimhc.dmh.go.th ลิงก์เพิ่มเติม : http://aimhc.dmh.go.th/
แชร์ข่าวนี้บน facebook