ข่าวประชาสัมพันธ์

 

“โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพด้วยทรัพย์สินทางปัญญา” หรือ IPUP ปีที่ 2


วันที่ 16  พฤษภาคม  2562
ประเภทข่าว : ข่าววิจัย
อ่านแล้ว : 231 ครั้งโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพด้วยทรัพย์สินทางปัญญา (IPUP) ปีที่ 2

ข่าวดีสำหรับ นักวิจัย ผู้ประกอบการ และ ผู้สนใจในเรื่องของ ทรัพย์สินทางปัญญา โครงการ IPUP#2 กลับมาอีกครั้งแล้ว!!!

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพด้วยทรัพย์สินทางปัญญา (IPUP) ปีที่ 2 กลับมาอีกครั้งสำหรับท่านผู้สนใจ แต่เดี๋ยวก่อน!! ก่อนสมัครเข้าร่วมการอบรมในโครงการ ท่านผู้สนใจจะต้องทำแบบทดสอบความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาเสียก่อน หากท่านยังไม่มีความรู้ความเข้าใจด้านทรัพย์สินทางปัญญาเพียงพอ ท่านสามารถศึกษาจากบทเรียนออนไลน์ที่ทางผู้จัดอบรมเตรียมไว้ให้ด้านล่าง

ขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการอบรม

ขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ IPUP ปีที่ 2

1) ศึกษาความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา (IP) เบื้องต้น

เนื่องจากพื้นฐานความรู้ของแต่ละท่านไม่เท่ากัน เราจึงมีตัวช่วยเป็นบทเรียนออนไลน์ “การพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญา” โดยในปีนี้ ทางผู้จัดอบรมได้มีบทเรียนออนไลน์ จำนวน 4 บท ให้ผู้สมัครทุกท่านได้ศึกษาก่อนทำการสมัครและทำการทดสอบ ดังนี้

2) ทำแบบทดสอบด้านทรัพย์สินทางปัญญา

https://forms.gle/kafZNvff2tYiUfq29

* หมายเหตุ : การทำแบบทดสอบผ่านระบบออนไลน์สามารถทดสอบได้เพียงท่านละ 3 ครั้งเท่านั้น

3) ลงทะเบียนเพื่อสมัครเข้าร่วมโครงการ

https://forms.gle/xVhNZFeXoCP6oDDV8

กำหนดการอบรม

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพด้วยทรัพย์สินทางปัญญา (IPUP) ปีที่ 2 ในหัวข้อหลักสูตรการอบรมมาตรฐานความรู้ระดับ 1 แบ่งการอบรมออกเป็นจำนวน 2 รุ่น ซึ่งมีรายละเอียดของแต่ละรุ่นที่เปิดอบรมดังต่อไปนี้

 1. หัวข้อหลักสูตรการอบรมมาตรฐานความรู้ระดับ 1 รุ่นที่ 1
  วันที่ 10-11 มิ.ย. 2562 โครงสร้างสิทธิบัตรและการวิเคราะห์ข้อถือสิทธิ์
   วันที่ 13-14 มิ.ย. 2562 โครงสร้างสิทธิบัตรเบื่องต้น และการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลการสืบค้นสิทธิบัตรขั้นสูง
  วันที่ 17-18 มิ.ย. 2562 การสืบค้นและวิเคราะห์สิทธิบัตรเพื่อการวิจัยและพัฒนาเชิงกลยุทธ์ ด้วยเครื่องมือเชิงพานิชย์ (Commercial Search Database)
  วันที่ 20 มิ.ย. 2562 พื้นฐานการตรวจสอบและการบริหารทรัพย์สินทางปัญญา
 2. หัวข้อหลักสูตรการอบรมมาตรฐานความรู้ระดับ 1 รุ่นที่ 2
  วันที่ 21-24 มิ.ย. 2562 โครงสร้างสิทธิบัตรและการวิเคราะห์ข้อถือสิทธิ์
  วันที่ 25-27 มิ.ย. 2562 โครงสร้างสิทธิบัตรเบื่องต้น และการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลการสืบค้นสิทธิบัตรขั้นสูง
  วันที่ 27-28 มิ.ย. 2562 การสืบค้นและวิเคราะห์สิทธิบัตรเพื่อการวิจัยและพัฒนาเชิงกลยุทธ์ ด้วยเครื่องมือเชิงพานิชย์ (Commercial Search Database)
  วันที่ 2 ก.ค. 2562 พื้นฐานการตรวจสอบและการบริหารทรัพย์สินทางปัญญา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

คุณจันทรัสม์ โคมเวียน
โทรศัพท์ 02-278-8200 ต่อ 8370 โทรสาร 02-298-0476
อีเมล์ : jantarush@trf.or.thลิงก์เพิ่มเติม : https://www.trf.or.th/trf-announcement/13645-ip-up-workshop-year-2


แชร์ข่าวนี้บน facebook

เว็บไซต์แนะนำ

 • สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
 • สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
 • สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
 • ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)
 • ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC)
 • ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
 • ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC)
 • อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSP)
 • สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.)
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)
 • ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
 • คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด
 • ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย
 • ศูนย์การเรียนรู้ทางการวิจัย
 • สืบค้นข้อมูลผลงานวิจัยกับ vijai.net
 • ห้องสมุดวิจัยสำหรับสาธารณะ
 • ฐานข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงการตลาด
 • กรมทรัพย์สินทางปัญญา
 • โครงการจัดประชุมวิชาการ/นิทรรศการ

 • การประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561 “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
 • การประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
 • I-SEEC 2015
 • HERP CONGRESS VI
 • การประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน”
 • การประกวดออกแบบและจัดทำเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น และบล็อก ในหัวข้อ "3 เสาหลักอาเซียน" ประจำปี 2557
 • โครงการเผยแพร่การสืบสานและถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนาชุมชนตามแนวทางพระราชดำริฯของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 • การจัดประชุมวิชาการประจำปี ภายใต้โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา (HERP) ครั้งที่ 1
 • การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 2
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย‏ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

  รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561

 • กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เล่ม 1
 • กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เล่ม 2
 • กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 1
 • กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 2
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 1
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 2
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มวิทยาศาสตร์ เล่ม 1
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มวิทยาศาสตร์ เล่ม 2
 • บทคัดย่อ การนำเสนอผลงานแบบบรรยายและโปสเตอร์ งานประชุมวิชาการพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2560
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย‏ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี พ.ศ. 2559
 • AbstractBook I-SEEC 2015
 • Proceedings I-SEEC 2015
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ “พิบูลสงครามวิจัย” พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน” บทความสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (part 1)
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ “พิบูลสงครามวิจัย” พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน” บทความสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (part 2)
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ “พิบูลสงครามวิจัย” พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน” บทความสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (part 1)

 • สถิติการเข้าชม

  Counter for tumblr
  เก็บสถิติเมื่อวันที่ 31/5/2560

  ช่องทางติดตาม

   
  Sci

  ©2017, Research and Development Institute.