ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับอุดมศึกษาระหว่างไทยและใต้หวัน ครั้งที่ 7

14 พฤษภาคม 2562   ประเภทข่าว : ข่าวประชุมวิชาการ    : 380 ครั้ง
          ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาร่วมกับกระทรวงการศึกษาใต้หวัน จัดการประชุมวิชาการระดับอุดมศึกษาระหว่างไทยและใต้หวัน (Taiwan-Thailand Higher Education Forum) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 โดยสลับกันเป็นเจ้าภาพ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและผลักดันความร่วมมือด้านอุดมศึกษาระหว่างกัน รวมไปถึงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยและใต้หวัน และในปี พ.ศ. 2562 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการระดับอุดมศึกษาระหว่างไทยและใต้หวัน คั้งที่ 7 ในวันที่ 22 กรกฏาคม 2562 ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ
          ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมฯ และลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ทางเว็บไซต์ https://www.taiwan-thailand-he-forum.com ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2562ลิงก์เพิ่มเติม : https://www.taiwan-thailand-he-forum.com/
แชร์ข่าวนี้บน facebook