ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญส่งบทความวิชาการและบทความวิจัยและขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ วารสารวิชาการศิลปวัฒนธรรมอีสาน สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

29 เมษายน 2562   ประเภทข่าว : ข่าววารสาร    : 379 ครั้ง
รายละเอียดการเตรียมบทความเสนอการตีพิมพ์ วารสารวิชาการศิลปวัฒนธรรมอีสาน สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์     คลิก  
แบบฟอร์มการส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการศิลปวัฒนธรรมอีสาน     คลิกลิงก์เพิ่มเติม : http://koratculture.com/thai_new/index.php
แชร์ข่าวนี้บน facebook