ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 "ยุทธศาสตร์ใหม่กับการวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบาย"

13 กุมภาพันธ์ 2562   ประเภทข่าว : ข่าวประชุมวิชาการ    : 330 ครั้ง
 

กำหนดการรับบทความ

  กำหนดรับบทความวิจัยทั้งการนำเสนอแบบบรรยายและรูปแบบโปสเตอร์ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 16 มิถุนายน พ.ศ.2562

 

สาขาที่เปิดรับบทความ

กลุ่มสาขาการเกษตร อาหารและสิ่งแวดล้อม
กลุ่มสาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กลุ่มสาขาบริหารธุรกิจ
กลุ่มสาขาศึกษาศาสตร์

ค่าลงทะเบียนและวิธีการชำระเงิน

ค่าลงทะเบียน
นำเสนอรูปแบบบรรยาย 2,000 บาท
นำเสนอรูปแบบโปสเตอร์ 2,000 บาท
ผู้เข้าร่วมรับฟังบรรยาย ฟรี

วิธีการชำระเงิน

ให้เจ้าของบทความรอจนกว่าจะมีบทความจะมีสถานะ "รอแจ้งชำระเงิน" จึงค่อยชำระค่าลงทะเบียน 
การชำระค่าลงทะเบียนให้ชำระผ่าน 
บัญชีเลขที่ 7-13601438-7 
ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ธนาคารกรุงไทย สาขากาญจนบุรี

วิธีแจ้งชำระเงิน
ให้เจ้าของบทความ เข้าสู่ระบบ และไปที่เมนู สถานะ/การนำไฟล์เข้าสู่ระบบ
เลือกประเภทไฟล์เป็น "หลักฐานการชำระเงิน" และแนบไฟล์หลักฐานการชำระเงิน

 ลิงก์เพิ่มเติม : http://conference.kru.ac.th/4conference/index_main.php
แชร์ข่าวนี้บน facebook