ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญคณาจารย์และนักวิจัยเข้าร่วมงาน “แนวทางการขยายและต่อยอดโครงการวิจัย”

01 กุมภาพันธ์ 2562   ประเภทข่าว : ข่าววิจัย/ทุนวิจัย    : 280 ครั้ง
ขอเชิญคณาจารย์และนักวิจัยเข้าร่วมงานในวันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม 801 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ลงทะเบียนที่ http://bit.ly/2RXe15D (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

** โควต้าสำหรับคณาจารย์และนักวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 200 ที่นั่ง บุคคลภายนอก 200 ที่นั่ง เท่านั้น **

จัดโดย สำนักบริหารวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ โครงการการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ผ่าน Multi Mentoring System (MMS3)#สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (#สกว.) และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณแก้วประกาย จันทร์เจริญ โทรศัพท์: 0-2218-0220 อีเมล: jkeawprakay@chula.ac.th


 
แชร์ข่าวนี้บน facebook