ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักประสานงานชุดโครงการอุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ เปิดรับ Concept Proposal เพื่อขอรับการสนับสนุน "ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้านอุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ" ปีงบประมาณ 2562 รอบที่ 2

21 มกราคม 2562   ประเภทข่าว : ข่าววิจัย/ทุนวิจัย    : 410 ครั้ง
สำนักประสานงานชุดโครงการอุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ เปิดรับ Concept Proposal เพื่อขอรับการสนับสนุน "ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้านอุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ" ปีงบประมาณ 2562 รอบที่ 2
 
โดยมีเงื่อนไขสำคัญ คือ
   เป็นโครงการตามความต้องการของภาคเอกชน และภาคเอกชนร่วมสมทบทุนในโครงการวิจัยไม่น้อยกว่า 20%    
   ประเด็นวิจัยสอดคล้องกับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายของรัฐบาล และตรงกับกรอบการสนับสนุนทุนวิจัย
   ไม่จำกัดวงเงินงบประมาณ
 
สามารถส่งข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept proposal) มาที่อีเมล์ trf.agribiot@gmail.com 
    ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 15 มีนาคม 2562
 
ทุนวิจัยมีจำนวนจำกัด 
    จะให้สิทธิกับข้อเสนอโครงการที่เป็นไปตามเงื่อนไขและส่งเข้ามาก่อน
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 098-191-2657 , 098-482-4963

Download แบบฟอร์มข้อเสนอเชิงหลักการ(Concept Proposal) :
PDF : 
https://www.dropbox.com/s/so4z7zw50uds73q/Concept%20Proposal%202561.pdf?dl=0
MS Word : 
https://www.dropbox.com/s/ifc3mdempvwjf5n/Concept%20Proposal%202561.docx?dl=0
กรอบการสนับสนุนงานวิจัย : 
https://www.dropbox.com/s/woxfgwba9k0htda/Framework2561_AgriBiotTRF.pdf?dl=0

แชร์ข่าวนี้บน facebook