ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันวิจัยและพัฒนาขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ได้รับ ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2562 (รอบที่ 1)

11 มกราคม 2562   ประเภทข่าว : ข่าววิจัย/ทุนวิจัย    : 505 ครั้ง
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอแสดงความยินดีกับ 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภัคพล ปรีชาศิลป์  คณะครุศาสตร์
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิตติพร ตังควิเวชกุล  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัตน์ติพร สำอางค์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ที่ได้รับ ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนอาจารย์รุ่นใหม่ให้ได้ทำวิจัยอย่างต่อเนื่อง หลังจบการศึกษาระดับปริญญาเอก และสามารถผลิตผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติที่มีคุณภาพสูงได้ ประจำปีงบประมาณ 2562 (รอบที่ 1) จากแหล่งทุน สกว.

 

 ลิงก์เพิ่มเติม : https://goo.gl/8LcX8J
แชร์ข่าวนี้บน facebook