ข่าวประชาสัมพันธ์

ปฏิทินการดำเนินงานรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย จากเงินกองทุนพัฒนาการวิจัยและบริหารจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

15 ธันวาคม 2561   ประเภทข่าว : ข่าววิจัย/ทุนวิจัย    : 404 ครั้งแชร์ข่าวนี้บน facebook