ข่าวประชาสัมพันธ์

การเขียนโครงการวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ How To Write Health Science Research Protocol

14 ธันวาคม 2561   ประเภทข่าว : ข่าววิจัย/ทุนวิจัย    : 298 ครั้ง
การเขียนโครงการวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ How To Write Health Science Research Protocol วันที่ 24 - 25 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุม 209 ชั้น 2 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร​ Chitsirin Konkong

สามารถลงทะเบียนได้ที่
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZ1sYKKJ3SRYGz1jR3eXfYxott1hyTQu9nWmEvCuuxV6ot2g/viewform

#กิจกรรมดีต้องบอกต่อเป็นครั้งแรกสำหรับกิจกรรรมนี้จะสอนการเขียนโครงการวิจัยสำหรับยื่นขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์มากันเยอะๆนะคะลิงก์เพิ่มเติม : https://www.facebook.com/sansanee52311937/posts/2188252597892194
แชร์ข่าวนี้บน facebook