ข่าวประชาสัมพันธ์

ฝ่ายวิชาการ สกว. ประกาศเปิดรับสมัครทุนวิจัยเพื่อต่อยอดองค์ความรู้สู่การใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยเปิดรับขอบเขตงานวิจัย 4 ด้าน

08 ธันวาคม 2561   ประเภทข่าว : ข่าววิจัย/ทุนวิจัย    : 411 ครั้ง
ฝ่ายวิชาการ สกว. ประกาศเปิดรับสมัครทุนวิจัยเพื่อต่อยอดองค์ความรู้สู่การใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยเปิดรับขอบเขตงานวิจัย 4 ด้าน ได้แก่

1) การใช้ประโยชน์ด้านพาณิชย์
2) การใช้ประโยชน์ด้านนโยบาย
3) การใช้ประโยชน์ด้านสาธารณะ และ
4) การใช้ประโยชน์ด้านชุมชนและพื้นที่

รายละเอียดเพิ่มเติมดังปรากฏตาม Link ด้านล่างนี้

https://www.trf.or.th/…/13071-call-for-papers-trf-extended-…

รับข้อเสนอโครงการตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 มกราคม 2562ลิงก์เพิ่มเติม : https://goo.gl/VZ2UYc
แชร์ข่าวนี้บน facebook