ข่าวประชาสัมพันธ์

การรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน ประเภททุนเพื่อพัฒนานักวิจัย จากเงินกองทุนพัฒนาการวิจัยและบริหารจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ครั้งที่ 2)

06 ธันวาคม 2561   ประเภทข่าว : ข่าววิจัย/ทุนวิจัย    : 348 ครั้ง
กำหนดการรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน
ประเภททุนเพื่อพัฒนานักวิจัย จากเงินกองทุนพัฒนาการวิจัยและบริหารจัดการงานวิจัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ครั้งที่ 2)
วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00 – 16.00 น.
ณ ห้องประชุมภูมิพิบูล  สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)
แชร์ข่าวนี้บน facebook