ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักประสานงานชุดโครงการอุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ รับสมัครผู้ประกอบการและนักวิจัยทางด้านแมลง

04 ธันวาคม 2561   ประเภทข่าว : ข่าววิจัย/ทุนวิจัย    : 414 ครั้ง




สำนักประสานงานชุดโครงการอุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ รับสมัครผู้ประกอบการและนักวิจัยทางด้านแมลง โดยมีโจทย์วิจัย 4 หัวข้อหลัก ดังนี้
1. การพัฒนาอาหารสำหรับเลี้ยงแมลง ได้แก่ อาหารสำหรับเลี้ยงแมลงที่ไม่มีส่วนผสมของโปรตีนสัตว์ อาหารสำหรับเลี้ยงแมลงปราศจากสารปนเปื้อน และอาหารสำหรับเลี้ยงแมลงที่มีราคาต้นทุนต่ำ
2. การพัฒนาสายพันธุ์แมลงที่มีคุณภาพ ปราศจากโรค และใช้ระยะเวลาการเลี้ยงสั้น 
3. การจัดการโรคแมลง โดยเฉพาะโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัส
4. การพัฒนาระบบเครื่องจักรอัตโนมัติสำหรับการเลี้ยงแมลง

**ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ประกอบการที่จดทะเบียนนิติบุคคล**

สำหรับผู้ประกอบการท่านใดสนใจร่วมพัฒนาโครงการวิจัย หรือมีโจทย์วิจัยอื่น ๆ ทางด้านอุตสาหกรรมแมลง 
กรุณากรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มสมัครเข้าโครงการสำหรับผู้ประกอบการ เพื่อสมัครเข้าร่วมโครงการ 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม : https://www.dropbox.com/…/Application-Form-entrepreneur.doc…
 

สำหรับนักวิจัยท่านใดที่มีความเชี่ยวชาญและสนใจในอุตสาหกรรมแมลง
กรุณากรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มสมัครเข้าโครงการสำหรับนักวิจัย เพื่อลงทะเบียนข้อมูลนักวิจัย 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม : https://www.dropbox.com/s/…/Application-Form-resercher.docx…

 

ส่งแบบฟอร์มเพื่อลงทะเบียนและสมัครเข้าร่วมโครงการมาที่ trf.agribiot@gmail.com ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 มกราคม 2562

หมายเหตุ: รบกวนกรอกเบอร์โทรและ E-mail ให้ชัดเจน เพื่อที่เจ้าหน้าที่ได้ติดต่อกลับได้สะดวก

***พิจารณาจากใบสมัครที่ส่งมาทางอีเมล์เท่านั้น***



ลิงก์เพิ่มเติม : https://goo.gl/tP8Y9d




แชร์ข่าวนี้บน facebook