ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการเสวนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการเขียนยกร่างคำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์ เพื่อขอรับความคุ้มครองจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา

03 ธันวาคม 2561   ประเภทข่าว : ข่าววิจัย/ทุนวิจัย    : 842 ครั้งแชร์ข่าวนี้บน facebook