ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียน เข้าร่วมรายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ Human Subject Protection โดย คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

30 พฤศจิกายน 2561   ประเภทข่าว : ข่าววิจัย/ทุนวิจัย    : 553 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียน เข้าร่วมรายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ Human Subject Protection
โดย คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุม Meeting Hall ชั้น 4 อาคาร E-Library สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)

[ ไม่รับลงทะเบียนหน้างาน ]
ไฟล์แนบ : คลิกดูไฟล์แนบ
แชร์ข่าวนี้บน facebook