ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมูบ้านจอมบึงวิจีัย ครั้งที่ 7 "วิจัยบูรณาการศาสตร์ พัฒนาชาติก้าวไกล สังคมไทยยั่งยืน"

21 พฤศจิกายน 2561   ประเภทข่าว : ข่าวประชุมวิชาการ    : 385 ครั้ง
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกลิงก์เพิ่มเติม : http://irdmcru.mcru.ac.th/Con7/
แชร์ข่าวนี้บน facebook