ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมงานนำเสนอผลงานวิจัยการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2562 ภายใต้ชื่อ

30 ตุลาคม 2561   ประเภทข่าว : ข่าวประชุมวิชาการ    : 654 ครั้ง
          ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จะจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2562 ภายใต้ชื่อ "ความท้าทายของอุดมศึกษาในการผลิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในศตวรรษที่ 21" ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในการนี้จึงใคร่ขอเชิญชวนนัวิจัย คณาจารย์ นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในงานดังกล่าว โดยสามารถส่งบทความผลงานวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper) ได้ที่ nirc2019.bru.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2561 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0 4461 1221 ต่อ 7401, 7402 หรือ 086-468-1656ลิงก์เพิ่มเติม : http://nirc2019.bru.ac.th/
ไฟล์แนบ : คลิกดูไฟล์แนบ
แชร์ข่าวนี้บน facebook