ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมงานมหกรรมการแสดงผลงานระดับชาติด้านการพัฒนางานประจำ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 3

30 ตุลาคม 2561   ประเภทข่าว : ข่าววิจัย/ทุนวิจัย    : 428 ครั้ง
          ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ร่วมกับที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) ได้กำหนดจัดงานมหกรรมการแสดงผลงานระดับชาติ ด้านการพัฒนางานประจำ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
          ในการนี้จึงขอเชิญชวนเข้าร่วมงานในวันและเวลาดังกล่าว โดยสามารถแจ้งยืนยันการเข้าร่วมฯ ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ตามรายละเอียดดังเอกสารแนบลิงก์เพิ่มเติม : http://nhesse3.udru.ac.th/
ไฟล์แนบ : คลิกดูไฟล์แนบ
แชร์ข่าวนี้บน facebook