ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครนักวิจัยโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏผ่านกระบวนการพัฒนาโจทย์วิจัย จากโครงใหญ่การพัฒนาระบบการวิจัยสู่ความเป็นเลิศเพื่อพัฒนาสังคมชุมชนท้องถิ่น

17 มิถุนายน 2559   ประเภทข่าว : ข่าววิจัย/ทุนวิจัย    : 583 ครั้ง


ประกาศรับสมัครนักวิจัยโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏผ่านกระบวนการพัฒนาโจทย์วิจัย จากโครงใหญ่การพัฒนาระบบการวิจัยสู่ความเป็นเลิศเพื่อพัฒนาสังคมชุมชนท้องถิ่น ระหว่างสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 40 แห่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 4 ประเด็น ได้แก่ การผลิตและพัฒนาครู การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม แหล่งผลิตอาหารปลอดภัย เศรษฐกิจพิเศษ
ไฟล์แนบ : คลิกดูไฟล์แนบ
แชร์ข่าวนี้บน facebook