ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสารประกอบการประชุม เวทีนำเสนอผลงานวิจัยเชิงพื้นที่ โดยสถาบันวิชาการคู่ความร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่น

24 กันยายน 2561   ประเภทข่าว : ข่าววิจัย/ทุนวิจัย    : 511 ครั้ง
โครงการจัดเวทีนำเสนอผลงานวิจัยเชิงพื้นที่ โดยสถาบันวิชาการคู่ความร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่น
วันที่ 5-7 กันยายน 2561 ห้องประชุมพอร์ทอล บอลรูม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพคเมืองทองธานี


เอกสารประกอบการประชุม

- ระบบและกลไกบริหารจัดการงานวิจัย
- บทสรุปงานวิจัย 5 ประเด็น

ภาพกิจกรรม 
- ภาพกิจกรรมสถาบันวิจัยและพัฒนา
- ภาพกิจกรรมจาก สสส. 
แชร์ข่าวนี้บน facebook