ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมสังคมศาสตร์วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 15 “การขับเคลื่อนพลังชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้” 25 มกราคม 2562 ณ หอปรัชญารัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

09 กันยายน 2561   ประเภทข่าว : ข่าวประชุมวิชาการ    : 835 ครั้ง
          ด้วยสำนักวิชาสัมคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมกับวิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง และมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จำดำเนินการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ โครงการสังคมศาสตร์วิชาการครั้งที่ 15 ในหัวข้อ "การขับเคลื่อนพลังชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้" ในวันที่ 25 มกราคม 2562 ณ หอปรัชญารัชการที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  โดยเปิดรับผลงานตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2561 ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://socresearch.crru.ac.th/soc/ลิงก์เพิ่มเติม : http://socresearch.crru.ac.th/soc/
แชร์ข่าวนี้บน facebook