ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5

09 กันยายน 2561   ประเภทข่าว : ข่าวประชุมวิชาการ    : 652 ครั้ง
          ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 "งานวิจัยและงานสร้างสรรค์สู่การพัฒนาประเทศไทย 4.0" ในวันที่ 21 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ในการนี้ใคร่ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการดังกล่าว โดยสามารถลงทะเบียนส่งบทความ และศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://research.kpru.ac.th/conference5 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 16 กันยายน 2561ลิงก์เพิ่มเติม : https://research.kpru.ac.th/conference5/
แชร์ข่าวนี้บน facebook