ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 19

09 กันยายน 2561   ประเภทข่าว : ข่าวประชุมวิชาการ    : 662 ครั้ง




          มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กำหนดจัดการประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 19 ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ณ อาคาร 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในหัวข้อ "การศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน" (Education for Sustainable Community Development)
          ในการนี้ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จึงขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนบุคลากรของท่านที่สนใจ ส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมสัมมนาวิชาการฯ โดยศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม พร้อมสมัครเข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัยและส่งผลงานได้ที่ http://gnru2019.cmru.ac.th ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562



ลิงก์เพิ่มเติม : http://gnru2019.cmru.ac.th




แชร์ข่าวนี้บน facebook