ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อนักวิจัยดีเด่นประเภทผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

03 กันยายน 2561   ประเภทข่าว : ข่าววิจัย/ทุนวิจัย    : 359 ครั้ง
รายชื่อนักวิจัยดีเด่นประเภทผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

 ลิงก์เพิ่มเติม : https://goo.gl/SsNE4G
แชร์ข่าวนี้บน facebook