ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมงานมหกรรม "20 ปี แม่ฟ้าหลวงวิชาการ"

02 กันยายน 2561   ประเภทข่าว : ข่าวประชุมวิชาการ    : 374 ครั้ง
          ด้วย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กำหนดจัดงานมหกรรม "20 ปี แม่ฟ้าหลวงวิชาการ" ระหว่างวันที่ 26-27 กันยายน 2561 ณ อาคารพลตำรวจเอกเภา สารสิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านวิชาการงานวิจัยที่โดดเด่นตลอด 20 ปีสู่สาธารณชน โดยมีกิจกรรมหลักๆ ภายในงานดังนี้
          1. เสวนางานวิจัยเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยของหน่วยงานสนับสนุนงานวิจัย 7 หน่วยงาน
          2. เสวนาเรื่อง "Digital Tranformation"
          3. เปิดคลินิกวิจัย ของหน่วยงานสนับสนุนงานวิจัยภาครัฐ
          4. นิทรรศการ "Research to Market" และ "การแข่งขันทางวิชาการ"
          5. ห้องเรียนจำลองในยุคดิจิตอล
          6. นิทรรศการ "Digital University and Digital Tranformation"

          มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรในสังกัดของท่าน เข้าร่วมกิจกรรมในงานฯ ดังกล่าว โดยผู้สนใจสามารถแจ้งรายชื่อได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 21 กันยายน 2561 โดยลงทะเบียนออนไลน์ที่ http://goo.gl/SD12Mp และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายโอฬาล  วันชัย  และนางสาวสุธากร กมลหาญ โทรศัพท์ 0-5391-6358, 6387 หรือที่อีเมล์ research@mfu.ac.th
แชร์ข่าวนี้บน facebook