ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ มาตรฐานการปกป้องอาสาสมัครในงานวิจัย (Human Subject Protection - Standard Course) โดย คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

01 กันยายน 2561   ประเภทข่าว : ข่าววิจัย/ทุนวิจัย    : 498 ครั้ง
         ตามที่ ที่ประชุมคณะกรรมการฯ NU-RREC ครั้งที่ 08/61 มีมติให้เวียนแจ้งประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ มาตรฐานการปกป้องอาสาสมัครในงานวิจัย (Human Subject Protection - Standard Course) โดย คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร วันที่ 12 กันยายน 2561 ณ ห้องสัมมนาเอกาทศรถ 208 - 209 ชั้น 2 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีการแบ่งการอบรมออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ณ ห้องสัมมนาเอกาทศรถ 209 ชั้น 2 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ณ ห้องสัมมนาเอกาทศรถ 208 ชั้น 2 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และลงทะเบียนเข้าร่วมด้วยตนเองเท่านั้น

         ลงทะเบียนได้ที่  http://www.research.nu.ac.th/th/signup/2561_28082018bso/ลิงก์เพิ่มเติม : http://www.research.nu.ac.th/th/signup/2561_28082018bso/
แชร์ข่าวนี้บน facebook