ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ "ราชภัฏกรุงเก่า" ประจำปี พ.ศ. 2561 ภายใต้หัวข้อ "วิจัย นวัตกรรม สู่การนำไปใช้ประโยชน์"

31 สิงหาคม 2561   ประเภทข่าว : ข่าวประชุมวิชาการ    : 588 ครั้ง
ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ "ราชภัฏกรุงเก่า" ประจำปี พ.ศ. 2561 ภายใต้หัวข้อ "วิจัย นวัตกรรม สู่การนำไปใช้ประโยชน์" ในวันที่ 13 - 14 ธันวาคม 2561 ณ อาคาร 100 ปี ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
 

สาขาที่รับบทความวิจัย
     1. การศึกษา
     2. มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์
     3. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
     4. วิทยาการจัดการและบริหารธุรกิจ
     5. วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
     6. ศิลปะและวัฒนธรรม
 
กำหนดการรับบทความ
     - รับบทความวันสุดท้ายที่ : 7 กันยายน 2561
     - แจ้งผลพิจารณาบทความวันที่ : 9 ตุลาคม 2561
     - รับบทความฉบับสมบูรณ์วันสุดท้าย : 1 พฤศจิกายน 2561
     - วันสุดท้ายผู้ส่งบทความลงทะเบียน : 1 พฤศจิกายน 2561


ลิงก์เพิ่มเติม : http://arucon18.aru.ac.th/
แชร์ข่าวนี้บน facebook