ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนตอบแบบประเมินความพึงพอใจ "เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา" มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

26 สิงหาคม 2561   ประเภทข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์/สมัครงาน    : 413 ครั้ง
ขอเชิญร่วมตอบแบบประเมินความพึงพอใจ “เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา” มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

เพื่อสอบถามระดับความพึงพอใจต่อการจัดทำเว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ข้อมูลของท่านจะถูกนำไปพัฒนาการจัดทำเว็บไซต์ต่อไป
โดยสามารถตอบแบบประเมินด้วยการสแกน QRCode ด้านล่าง หรือคลิก https://goo.gl/1quKPJ

 


ลิงก์เพิ่มเติม : https://goo.gl/1quKPJ
แชร์ข่าวนี้บน facebook