ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อเสนอโครงการดำเนินกิจกรรมผลักดันผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ Research Gap Fund - TED Fund

23 สิงหาคม 2561   ประเภทข่าว : ข่าววิจัย/ทุนวิจัย    : 383 ครั้ง
 
      ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ขอความร่วมมือเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนล่างประชาสัมพันธ์และจัดส่งข้อเสนอโครงการดำเนินกิจกรรมผลักดันผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ Research Gap Fund - TED Fund ผู้สนใจสามารถส่งข้อเสนอภายในวันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
      จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้นักวิจัยในสังกัดของท่านทราบ

 ไฟล์แนบ : คลิกดูไฟล์แนบ
แชร์ข่าวนี้บน facebook