ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมทางวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย 8

16 สิงหาคม 2561   ประเภทข่าว : ข่าวประชุมวิชาการ    : 706 ครั้ง
 

เปิดรับลงทะเบียนและส่งบทความ

**หากตีพิมพ์เป็น Proceeding ให้ส่งมาเป็น Full paper ไม่เกิน 15 หน้า** 

  1. กลุ่มการวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ
  2. กลุ่มการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  3. กลุ่มการวิจัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 

ตั้งแต่บัดนี้ - 12 ตุลาคม 2561

ประกาศผลการพิจารณา 
  1.  มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  2.  วิทยาศาสตร์สุขภาพ
  3.  วิทยาศาสตร์และสเทคโนโลยี
19 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป
ชำระเงินต้องแก้ไขเอกสารครั้งที่ 2 
(หลังจากพิจารณาผลงาน)
12 ธันวาคม 2561
วันสุดท้ายของการลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
ปิดรับผลงานวิจัยฉบับแก้ไขและชำระเงิน

29 ธันวาคม 2561

นำเสนอผลงานวิจัย 24-25 มกราคม 2562

 ลิงก์เพิ่มเติม : http://www.prc.up.ac.th/
แชร์ข่าวนี้บน facebook