ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญอบรมการใช้ฐานข้อมูล TOWNSEND THAI DATA

10 สิงหาคม 2561   ประเภทข่าว : ข่าววิจัย/ทุนวิจัย    : 470 ครั้ง
ขอเชิญอบรมการใช้ฐานข้อมูล TOWNSEND THAI DATA ฐานข้อมูลระดับครัวเรือนแบบตัวอย่างซ้ำของไทยที่มีความสมบูรณ์ที่สุด ชุดโครงการพัฒนาองค์ความรู้เศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนไทย โดยความร่วมมือระหว่างฝ่ายชุมชนและสังคม สกว. สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย


          ขอเรียนเชิญนักวิจัย นักวิชาการ และผู้สนใจ อบรมการใช้ฐานข้อมูลTOWNSEND THAI DATA ซึ่งเป็นฐานข้อมูลระดับครัวเรือนแบบตัวอย่างซ้ำ (Panel data) ของไทยที่มีความสมบูรณ์ที่สุด โดยเฉพาะในส่วนข้อมูลระดับครัวเรือนแบบตัวอย่างซ้ำรายเดือน ซึ่งถือว่าเป็นข้อมูลแบบตัวอย่างซ้ำความถี่สูง (high frequency panels) ที่มีการเก็บอย่างต่อเนื่องและยาวนานที่สุดในประเทศกำลังพัฒนา และครบรอบ 20 ปีไปเมื่อเดือนสิงหาคมปี 2560 ที่ผ่านมานี้

          ข้อมูลชุดนี้ได้สร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านเศรษฐศาสตร์อย่างต่อเนื่อง และข้อมูลที่มีอยู่ยังสามารถนำมาศึกษาปัญหาด้านเศรษฐกิจและสังคมได้อีกเป็นจำนวนมาก อาทิ การออกแบบระบบการเงิน (design of financial system) ปัญหาความเหลื่อมล้ำและความยากจน การบริหารสินทรัพย์และความเสี่ยงของครัวเรือนในชนบท การติดตามปัญหาหนี้ครัวเรือนในชนบท (household indebtedness tracking) อุปสรรคและข้อจำกัดด้านการเงิน (financial constraints) ของครัวเรือนและธุรกิจขนาดเล็ก ปัญหาสังคมผู้สูงวัย (aging society) เป็นต้น ดูรายละเอียดเพิ่มเติม http://riped.utcc.ac.th/panel/

          การอบรมฐานข้อมูลดังกล่าว เพื่อพัฒนาบุคลากรนักวิจัยที่มีศักยภาพให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถนำข้อมูล Townsend Thai Monthly Micro Data และบัญชีครัวเรือนที่จัดทำขึ้นจากฐานข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในงานวิจัยและพัฒนานโยบายได้อย่างถูกต้องมากยิ่งขึ้น โดยจะจัดขึ้น ดังนี้

          - TOWNSEND THAI DATA ครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุม คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 13:00 – 16:00 น. ลงทะเบียนที่ https://goo.gl/forms/wthlasOhvmvh1eEk1

          - TOWNSEND THAI DATA ครั้งที่ 4 ณ ห้องประชุม คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในวันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561 เวลา 13:00 – 16:00 น. ลงทะเบียนที่ https://goo.gl/forms/AIlSFQhqx1GhyUk22


สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณวาสิณี จันทร์ธร 
สถาบันวิจัยเพื่อการประเมินและออกแบบนโยบาย
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
PHONE: 02-697-6644/ 083-0384580
FAX: 02-692-3168
E-mail: wasinee_jun@riped.orgลิงก์เพิ่มเติม : https://www.facebook.com/ThailandResearchFund/posts/2071806816171638
แชร์ข่าวนี้บน facebook