ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ชี้แจงกรอบการสนับสนุนทุนวิจัยประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560 เปิดโอกาสนักวิจัยรุ่นใหม่ผลิตผลงานวิจัยเพื่อแก้ปัญหาเร่งด่วน 8 ด้าน

15 มิถุนายน 2559   ประเภทข่าว : ข่าววิจัย/ทุนวิจัย    : 588 ครั้ง


สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ชี้แจงกรอบการสนับสนุนทุนวิจัยประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560 เปิดโอกาสนักวิจัยรุ่นใหม่ผลิตผลงานวิจัยเพื่อแก้ปัญหาเร่งด่วน 8 ด้าน

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก








แชร์ข่าวนี้บน facebook