ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ "มสธ.วิจัย"

08 สิงหาคม 2561   ประเภทข่าว : ข่าวประชุมวิชาการ    : 558 ครั้ง
          ด้วยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา กำหนดจัดประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ "มสธ.วิจัย" ประจำปี 2562 เรื่อง นวัตกรรมการวิจัย รับใช้สั่งคม ในวันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น. ห้องประชุม 104 อาคารพิทยพัฒน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จึงขอเรียนเชิญคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนิสิต/นักศึกษา ในสังกัดเข้าร่วมนำเสนอและเข้าร่วมประชุมวิชาการดังกล่าว โดยสามารถลงทะเบียนออนไลน์ที่เว็บไซต์  http://ird.stou.ac.th/stouconference ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม - 31 ตุลาคม 2561 สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมฟังการประชุมลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 - 1 มีนาคม 2562 สอบถามรายละอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา โทร 0 2504 7588 - 9 หรือทาง E-mail : stouconference@stou.ac.th   ลิงก์เพิ่มเติม : http://ird.stou.ac.th/stouconference/
แชร์ข่าวนี้บน facebook