ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนนักวิจัยและผู้ประกอบการที่สนใจสมัคร "ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม" ประจำปี 2562

08 สิงหาคม 2561   ประเภทข่าว : ข่าววิจัย/ทุนวิจัย    : 528 ครั้ง
ฝ่ายอุตสาหกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ขอเชิญชวนนักวิจัยและผู้ประกอบการที่สนใจสมัคร "ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม" ประจำปี 2562

          ทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา เพื่อยกระดับการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมไทย และสร้างผลกระทบเชิงเศรษฐกิจให้กับประเทศ โดยเน้นสนับสนุนงานวิจัยตามความต้องการของภาคเอกชน (Demand driven) ทำงานในรูปแบบสามประสาน (Triple helix models) ผลักดันให้นักวิจัยในสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งสถาบันวิจัย มีส่วนร่วมในการทำวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม

          โดยสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนาในอุตสาหกรรมเป้าหมายตามนโยบายรัฐบาล ดังนี้
               - อุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ
               - อุตสาหกรรมอาหาร
               - อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ
               - อุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
               - อุตสาหกรรมดิจิทัล
               - อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
               - อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
               - อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์

สามารถศึกษารายละเอียดทุนและ download เอกสารแบบฟอร์ม Concept paper เพื่อสมัครได้ที่ https://www.trf.or.th/div5 สามารถส่ง Concept paper ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15 ตุลาคม 2561 ทาง trfindustry@trf.or.th หรือผ่านทางสำนักประสานงานชุดโครงการต่างๆ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลข 02-278-8246 หรือ trfindustry@trf.or.thลิงก์เพิ่มเติม : https://www.trf.or.th/div5
แชร์ข่าวนี้บน facebook