ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมนำเสนอบทความวิจัยในโครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ ๕ ”

06 สิงหาคม 2561   ประเภทข่าว : ข่าวประชุมวิชาการ    : 465 ครั้ง
ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

“ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ ๕ ”

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เชิญชวนนักวิจัยเข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัยในโครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ ๕ ”  (5 th Rajabhat University National and International Research & Academic Conference : RUNIRAC V)  ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และมหาวิทยาลัยราชภัฏ ๓๗ แห่งร่วมเป็นเจ้าภาพ  โดยเจ้าภาพได้รับการยกเว้นค่าลงทะเบียน มีโควตาดังนี้

  • ผลงานวิจัยระดับนานาชาติจำนวน   ๓    ผลงาน
  • ผลงานวิจัยระดับระดับชาติจำนวน ๕    ผลงาน

นักวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามส่งผลงานวิจัยภายใน  ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ อีกทั้ง สถาบันวิจัยและพัฒนา   จะดำเนินการคัดเลือกนักวิจัยดีเด่นประเภทผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จำนวน ๑ ท่าน เข้ารับโล่พระราชทานสถาบันวิจัยและพัฒนาจะประกาศผลการคัดเลือก ภายในวันจันทร์ที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑

 ลิงก์เพิ่มเติม : http://runirac2018.pbru.ac.th/
แชร์ข่าวนี้บน facebook