ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดยหน่วยสนับสนุนทุน ประกาศรับสมัครทุนประเภทต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2562

20 กรกฏาคม 2561   ประเภทข่าว : ข่าววิจัย/ทุนวิจัย    : 387 ครั้ง
        สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประกาศรับสมัครทุนประเภทต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อสนับสนุนการวิจัย และพัฒนางานด้านวัคซีนของประเทศไทย และเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรด้านวัคซีนของประเทศอย่างครบวงจร ซึ่งมีทุนที่เปิดรับสมัครดังนี้

  1. ทุนวิจัยพัฒนาวัคซีน ปีงบประมาณ 2562
  2. ทุนสนับสนุนการดำเนินงานด้านวัคซีน ปีงบประมาณ 2562
  3. ทุนสนับสนุนการฝึกงานด้านวัคซีนสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ (Pharm Science) ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 6 ปีงบประมาณ 2562
  4. ทุนศึกษาต่อในประเทศและต่างประเทศ ปีงบประมาณ 2562
  5. ทุนวิจัยพัฒนาวัคซีน โครงการร่วมให้ทุนพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาเอก ปีงบประมาณ 2562

กำหนดการรับสมัคร

ระหว่างวันที่ 12 มิถุนายน 2561 ถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

ผู้ที่สนใจสามารถส่งเอกสารการขอรับทุนได้ที่ หน่วยสนับสนุนทุน สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)อาคาร 4 ชั้น 5 เลขที่ 38 สถาบันบำราศนราดูร ซอยติวานนท์ 14 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ของหน่วยสนับสนุนทุนที่ http://funding.nvi.go.th หรือโทร 02 580 9729 ถึง 31 ต่อ 306 (ทุนวิจัยพัฒนาวัคซีน), 308 (โครงการร่วมให้ทุนพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาเอก, ทุนศึกษาต่อ), 309 (ทุนดำเนินงานด้านวัคซีน, ทุนฝึกงานนักศึกษาเภสัชศาสตร์)ลิงก์เพิ่มเติม : http://funding.nvi.go.th/
แชร์ข่าวนี้บน facebook