ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมงานและส่งผลงานเข้าร่วมในการประชุมวิชาการ The 7th PSU Education Conference “Higher Education for All: Surviving in Times of Change”

16 กรกฏาคม 2561   ประเภทข่าว : ข่าวประชุมวิชาการ    : 433 ครั้ง
          มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ขอเชิญชวนอาจารย์ นักวิชาการด้านการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษาผู้สนใจส่งบทคัดย่องานวิจัยและ/หรือบทความฉบับสมบูรณ์ เพื่อการนำเสนอแบบปากเปล่าหรือแบบโปสเตอร์ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม - 15 กันยายน 2561 ทางเว็บไซต์ https://www.psued.org/ ในการประชุมวิชาการ The 7th PSU Education Conference “Higher Education for All: Surviving in Times of Change” ซึ่งมีปาฐกถาพิเศษ อภิปราย/เสวนา บรรยาย Workshop และนำเสนอผลงาน ระหว่างวันที่ 13-14 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ณ Conference Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณวิไลลักษณ์  ปรีชาพานิช  กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โทรศัพท์ 0 7428 9211 โทรสาร 0 7428 9228 e-mail: wilaiiuck@psu.ac.th หรือ  https://www.psued.org/ 
 ลิงก์เพิ่มเติม : https://www.psued.org/
แชร์ข่าวนี้บน facebook