ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรมมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยโครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2560

07 มิถุนายน 2559   ประเภทข่าว : ข่าววิจัย/ทุนวิจัย    : 521 ครั้ง


ขอเชิญส่งข้อเสนอเพื่อทขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรมมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยโครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2560

          วช. ขอเรียนเชิญผู้สนใจจัดทำข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ภายใต้โครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2560 ในมิติการใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย เชิงชุมชน สังคม และเชิงชุมชน สังคม ตามแนวพระราชดำริ โดยสามารถส่งเอกสารข้อเสนอได้ที่  ฝ่ายจัดการความรู้การวิจัย กองประเมินผลและการจัดการความรู้การวิจัย วช. ภายในวันที่ 8 กรกฏาคม 2559 ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nrct.go.th และ www.i4biz.nrct.go.th

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
แชร์ข่าวนี้บน facebook