ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 4th Aaiaengage Regional Conference (AE) 2018 Theme : “Rising to the Challenge of SDGs in Asia through University-Community Engagement”

12 กรกฏาคม 2561   ประเภทข่าว : ข่าววิจัย/ทุนวิจัย    : 352 ครั้ง
         ด้วยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 4th Aaiaengage Regional Conference (AE) 2018 Theme : “Rising to the Challenge of SDGs in Asia through University-Community Engagement” ระหว่างวันที่ 26-28 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ จึงขอเชิญชวนบุคลาการในหน่วยงานของท่านรวมส่งผลงานเข้านำเสนอในการประชุมวิชาการฯ ดังกล่าว โดยผู้จัดงานได้ขยายเวลาส่ง Abstact ได้ภายในวันที่ 31 กรกฏาคม 2561  สามารถลงทะเบียนและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://asiaengage2018.cmu.ac.th/ลิงก์เพิ่มเติม : http://asiaengage2018.cmu.ac.th/
แชร์ข่าวนี้บน facebook