ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ "นเรศวรวิจัย" ครั้งที่ 14 : University Disruptive Era

12 กรกฏาคม 2561   ประเภทข่าว : ข่าวประชุมวิชาการ    : 578 ครั้ง
        ตามที่มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยกองบริหารงานวิจัย กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติ "นเรศวรวิจัย" ครั้งที่ 14 : University Disruptive Era ในระหว่างวันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จึงขอเชิญชวนบุคลากรของท่านส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการฯ ดังกล่าว ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://conference.nu.ac.th/nrc14/  และสอบถามได้ที่ งานนวัตกรรมและการเผยแพร่ กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร หมายเลขโทรศัพท์ 0 5596 8641 e-mail : nrc@nu.ac.th
 

ประเภทผลงาน - วิจัย
- วิทยานิพนธ์
- วิจัยสถาบัน
กลุ่มผลงาน - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
- วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
- มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
- วิจัยสถาบัน
การส่งผลงาน - บทความฉบับเต็ม (Full Paper)
ประเภทการนำเสนอ - Oral Presentaion 
- Poster Presentaion
กำหนดการสมัครและส่งผลงาน - ลงทะเบียนและส่งผลงานตั้งแต่วันนี้ - 31 กรกฏาคม 2561
อัตราค่าลงทะเบียน - นักวิจัย อาจารย์ และบุคคลทั่วไป อัตรา 2,500 บาท/เรื่อง
- นิสิต/นักศึกษา อัตรา 1,500 บาทต่อเรื่อง
- การลงทะเบียนเข้าร่วมงาน 500 บาท (ได้รับ package) หรือท่านสามารถลงทะเบียนแบบ Walk-in (ฟรี โดยไม่ได้รับ package)
ชำระค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 29 กันยายน 2561
กำหนดการตอบรับนำเสนอและตีพิมพ์ เดือนกันยายน เป็นต้นไป
ติดต่อสอบถาม กองบริหารการวิจัย
E-mail: nrc@nu.ac.th 
Tel. 055-968641

 ลิงก์เพิ่มเติม : http://conference.nu.ac.th/nrc14/
แชร์ข่าวนี้บน facebook